Akredytacje

Ważnym elementem naszej wewnętrznej kontroli jakości i systemu zapewnienia jakości jest dodatkowa ocena naszych procesów w audytach zewnętrznych. Dzięki temu otrzymujesz obsługę i usługi zgodne z aktualnymi wymogami. Ponadto did deutsch-institut jest uznanym ośrodkiem egzaminacyjnym TestDaF i telc.

Gwarancja jakości i obsługi

FDSV
Kontrola jakości

FDSV

Stowarzyszenie branżowe FDSV sprawdza szkoły językowe pod kątem spełnienia europejskich wytycznych DIN EN 14804. Firma did deutsch-institut przeszła kontrolę jakości ofert, przeprowadzoną przez niezależną komisję naukową, i otrzymała od FDSV znak jakości według DIN EN 14804.

TestDaF
Ośrodek egzaminacyjny

TestDaF

Nasze szkoły w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu i Monachium są licencjonowanymi ośrodkami egzaminacyjnymi telc. Egzaminy są uznawane w kraju i za granicą przez firmy, instytucje państwowe i uczelnie wyższe oraz dostosowane do Wspólnych Europejskich Ram Referencyjnych dla języków (GER).

telc
Ośrodek egzaminacyjny

telc

Nasze szkoły w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu i Monachium są licencjonowanymi ośrodkami egzaminacyjnymi telc. Egzaminy są uznawane w kraju i za granicą przez firmy, instytucje państwowe i uczelnie wyższe oraz dostosowane do Wspólnych Europejskich Ram Referencyjnych dla języków (GER).

Centrum kompetencyjne telc Hochschule
Ośrodek egzaminacyjny

Centrum kompetencyjne telc Hochschule

Nasze szkoły są ośrodkami egzaminacyjnymi organizującymi egzamin telc Deutsch C1 Hochschule. Egzamin jest skierowany w szczególności do dorosłych zainteresowanych podjęciem studiów na niemieckojęzycznej uczelni i potrzebujących udokumentowania poziomu znajomości języka.

FaDaF
Stowarzyszenie

FaDaF

Jesteśmy członkami FaDaF (Fachverband Deutsch als Fremdsprache). Celem FaDaF jest wspieranie nauki języka niemieckiego, a tym samym spotkań międzykulturowych, a w szczególności zapewnienie wsparcia językowego dla studiów osób dorosłych w Niemczech.

CSN
Program wsparcia

CSN

Nasze szkoły w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu i Monachium są uznawane przez CSN, szwedzki centralny urząd pomocy dla studentów. Studenci w Szwecji mają możliwość otrzymania dopłaty finansowej do kursu językowego.