Ubezpieczenie

Szczególnie w przypadku pobytu zagranicznego ważne jest, aby mieć pewność zabezpieczenia w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Jeżeli pochodzisz z kraju objętego obowiązkiem wizowym, wystarczająca ochrona ubezpieczeniowa jest wymagana dla otrzymania wizy wjazdowej do Niemiec lub Austrii.

Ubezpieczenie chorobowe, NNW i OC

Ubezpieczenie Care Concept
12 € za tydzień

Ubezpieczenie Care Concept

W naszym ubezpieczeniu partnerskim oferujemy Ci specjalny pakiet ubezpieczeniowy, obejmujący ubezpieczenie chorobowe, NNW i OC. Tę stosunkowo niedrogą ochronę ubezpieczeniową można wykupić w systemie tygodniowym. Wykupienie tego ubezpieczenia jest dobrowolne (z wyjątkiem programu obejmującego naukę w szkole).

Często zadawane pytania

Jak działa ubezpieczenie chorobowe?

Jak działa ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe jest idealne dla studentów, uczniów szkół językowych i uczniów na wymianie, przyjeżdżających bez ochrony ubezpieczeniowej z kraju ojczystego. W razie zachorowania ubezpieczenie pokrywa koszty wszystkich niezbędnych usług, takich jak badanie lekarskie, badanie stomatologiczne, leczenie w szpitalu, lekarstwa oraz, w razie konieczności, koszty transportu do najbliższego szpitala.

W Niemczech lub w Austrii otrzymasz rachunek za leczenie od lekarza lub ze szpitala, który należy uregulować od razu gotówką lub przelewem. Może się również zdarzyć, że rachunek zostanie wystawiony dopiero po Twoim wyjeździe i otrzymasz go drogą mailową. Te dokumenty możesz wówczas przekazać dalej celem uzyskania zwrotu kosztów z ubezpieczenia chorobowego.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie NNW i OC?

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie NNW i OC?

Ubezpieczenie OC chroni Cię przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich. Jeżeli na przykład nieumyślnie wyrządzisz komuś szkody, zostaną one pokryte z ubezpieczenia OC. Jeżeli spowodujesz szkody majątku ruchomego (np. wyposażenie w miejscu zakwaterowania), ubezpieczenie pokrywa ich koszty do wysokości 1000 € za zdarzenie. Twój udział własny wynosi zaledwie 125 €.

Ubezpieczenie NNW chroni na przykład przed konsekwencjami finansowymi w przypadku obniżenia Twojej zdolności do pracy wskutek inwalidztwa lub wskutek zgonu po wypadku.