Test kwalifikacyjny online z niemieckiego

Znasz już trochę niemiecki, ale nie masz pewności, na jakim poziomie zaawansowania jesteś? W did deutsch-institut weźmiesz udział w pisemnym i ustnym teście kwalifikacyjnym. Wcześniej możesz również wykonać test kwalifikacyjny online.

Test kwalifikacyjny z niemieckiego
Standard europejski

Test kwalifikacyjny z niemieckiego

Test ten trwa około 15 minut i zawiera zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, gramatyki i słownictwa. Otrzymasz pierwszą szacunkową ocenę swoich umiejętności językowych, a ponadto ten bezpłatny test kwalifikacyjny pomoże Ci wybrać odpowiedni poziom zaawansowania kursu języka niemieckiego.

Poziomy zaawansowania według Europejskich Ram Referencyjnych

A1

A1

Rozumienie podstawowych pojęć i umiejętność wypowiadania się w niewielkim stopniu.

A2

A2

Zdolność porozumiewania się w prostych, codziennych sytuacjach w stopniu wystarczająco dobrym.

B1

B1

Umiejętność spójnego wypowiadania się na znane tematy i w obszarze osobistych zainteresowań.

B2

B2

Umiejętność płynnego porozumiewania się z native speakerami języka niemieckiego bez większego wysiłku.

C1

C1

Umiejętność skutecznego i elastycznego posługiwania się językiem niemieckim zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym (studia).

C2

C2

Umiejętność zrozumienia bez trudu praktycznie wszystkich przeczytanych lub usłyszanych informacji w języku niemieckim oraz płynnego i precyzyjnego tworzenia wypowiedzi.