Wiza

Studenci i uczniowie z zagranicy potrzebują wizy do Niemiec, w zależności od długości pobytu i kraju pochodzenia. Aktualne informacje na temat warunków wizowych znajdziesz na stronie internetowej ambasady Niemiec lub konsulatu w Twoim kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec również informuje o obowiązku wizowym lub zwolnieniu z tego obowiązku przy wjeździe do Niemiec.

Jakiej wizy potrzebuję, aby uczyć się niemieckiego?

Brak obowiązku wizowego

Jeżeli masz obywatelstwo jednego z państw UE, nie potrzebujesz wizy wjazdowej do Niemiec. Na pobyt do 90 dni wiza nie jest potrzebna, jeżeli obowiązek wizowy został wniesiony przez Wspólnotę Europejską.

Wiza Schengen

Jeżeli Twój kraj jest objęty obowiązkiem wizowym dla krótkich pobytów w wymiarze do 90 dni, możesz wystąpić o wydanie wizy Schengen. Wniosek należy złożyć w ambasadzie Niemiec, konsulacie lub centrum obsługi wiz.

Wiza krajowa

Jeżeli zamierzasz pozostać w Niemczech dłużej niż 90 dni (np. w celu uczęszczania na długoterminowy kurs niemieckiego lub dalsze studia w Niemczech), musisz złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej w swoim kraju ojczystym.

Na czym polega usługa wizowa did?

Oprócz Twoich dokumentów osobistych (np. paszportu) przedstawicielstwo zagraniczne zwykle wymaga również dodatkowych dokumentów ze szkoły językowej.

Po rejestracji otrzymasz od nas:

  1. potwierdzenie rezerwacji ze wskazaniem zarezerwowanych usług
  2. fakturę na kwotę zarezerwowanych usług

Po uiszczeniu pełnej kwoty faktury otrzymasz od nas:

  1. oficjalne zaproszenie na piśmie
  2. potwierdzenie płatności

Te dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie wizy.

Jeżeli przedstawicielstwo zagraniczne potrzebuje dokumentów oryginale, możemy przesłać Ci dokumenty wizowe z did również przesyłką ekspresową. Koszty dodatkowe takiej przesyłki pokrywasz samodzielnie.

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów wizowych z did należy złożyć je wraz z pozostałymi dokumentami w niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym w swoim kraju ojczystym, występując tym samym o wydanie wizy. Poinformuj nas, gdy tylko otrzymasz wizę. Aktualne przepisy wizowe są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.

W razie opóźnień lub odrzucenia Twojego wniosku wizowego również niezwłocznie nas poinformuj. Jeżeli w trakcie procedury rozpatrywania wniosku pojawią się nieprzewidziane problemy, postaramy się zapewnić Ci wsparcie i odpowiednią pomoc. W razie odrzucenia wniosku wizowego zwrócimy Ci pełną kwotę z faktury z odliczeniem opłat bankowych i opłaty za usługę wizową did.

Warto wiedzieć
Dowód finansowania

Warto wiedzieć

Składając wniosek o wydanie wizy długoterminowej, musisz wykazać posiadanie wystarczających środków finansowych. W tym celu należy z reguły otworzyć rachunek zablokowany w banku. Nasz partnerski dostawca usług Fintiba może świadczyć takie usługi.

Często zadawane pytania

Czy potrzebuję wizy, aby wjechać do Niemiec?

Czy potrzebuję wizy, aby wjechać do Niemiec?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec publikuje wykaz krajów objętych obowiązkiem wizowym lub zwolnionych z obowiązku. Jeżeli przy Twoim kraju znajduje się adnotacja „Tak”, potrzebujesz wizy na wjazd do Niemiec.

Jakie rodzaje wiz są dostępne?

Jakie rodzaje wiz są dostępne?

Wiza turystyczna (Schengen, pobyt poniżej 90 dni)

  • Jeżeli zamierzasz pozostać w Niemczech krócej niż 90 dni, składasz wniosek o wydanie takiej wizy. Tej wizy nie można przedłużyć.

Wiza na kurs językowy

  • Jeżeli zamierzasz uczyć się w Niemczech języka niemieckiego, składasz wniosek o wydanie takiej wizy. Późniejsza zmiana na wizę studencką (np. jeżeli chcesz studiować w Niemczech) z reguły nie jest możliwa.

Poszukiwanie miejsca studiowania

  • Jeżeli jeszcze nie masz miejsca na studiach, ale masz już podstawy znajomości niemieckiego, dzięki czemu możesz znaleźć miejsce na uczelni lub w Studienkolleg w ciągu maksymalnego 9-miesięcznego okresu obowiązywania wizy, składasz wniosek o wydanie tej wizy.

Cel studiów

  • Jeżeli masz już zdany egzamin warunkowy na studia w Niemczech, składasz wniosek o wydanie tej wizy. Zaznacz również, że uczestniczysz w kursie językowym przygotowującym do studiów.

Jak długo trwa procedura?

Jak długo trwa procedura?

Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne, składasz wniosek o wizę w ambasadzie lub konsulacie. Długość procedury może różnić się w zależności od rodzaju wizy. Aktualne informacje uzyskasz w ambasadzie lub konsulacie.

Zazwyczaj procedura obsługi wizy do 3 miesięcy trwa krócej, ponieważ to bezpośrednio ambasada lub konsulat decyduje, czy wyraża zgodę na wydanie wizy. Jeżeli zamierzasz wystąpić o wydanie wizy krajowej (np. kurs językowy powyżej 3 miesięcy, poszukiwanie miejsca studiowania lub studia), musisz liczyć się z procedurą trwającą nawet 3 miesiące od złożenia kompletu dokumentów.

Co oznacza prawo do pobytu?

Co oznacza prawo do pobytu?

Po przybyciu do Niemiec musisz zgłosić się do urzędu meldunkowego w ciągu 2–4 tygodni. Dotyczy to wszystkich studentów, którzy zamierzają mieszkać w Niemczech dłużej niż 3 miesiące, niezależnie od kraju pochodzenia. W urzędzie meldunkowym otrzymasz zaświadczenie o zameldowaniu, które musisz zachować przez resztę swojego pobytu w Niemczech. W Niemczech istnieje obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że zawsze musisz zameldować się w mieście, w którym mieszkasz. W razie przeprowadzki w obrębie Niemiec lub powrotu poza granice kraju musisz się przemeldować lub wymeldować.

Jeżeli wjeżdżasz do Niemiec z wizą krajową lub przyjeżdżasz z kraju objętego obowiązkiem wizowym (np. z USA, Japonii, Kanady, Szwajcarii lub Brazylii), musisz dodatkowo zgłosić się do urzędu ds. cudzoziemców i wystąpić o zezwolenie na pobyt. Prawo do pobytu (którego czas obowiązywania odpowiada długości Twojego kursu językowego lub studiów w Niemczech) możesz później ponownie przedłużyć w tym samym celu na terenie Niemiec, o ile jesteś w stanie udowodnić, czym zajmujesz się w Niemczech. Pamiętaj, że przed upływem terminu ważności wizy umieszczonej w Twoim paszporcie musisz wystąpić o nadanie prawa do pobytu, jeżeli zamierzasz pozostać dłużej, niż wskazuje wydana wiza.

Pamiętaj, że procedura obsługi dokumentów w urzędach ds. cudzoziemców może być żmudna i ważne jest, aby mieć przy sobie wszystkie dokumenty, bez potrzeby zbyt częstego odwiedzania urzędu. Czas oczekiwania jest również bardzo długi. Nasi pracownicy na miejscu chętnie udzielą Ci dodatkowych informacji na temat tego procesu.